רוזה מתחם פיינגולד

יפו 31, ירושלים
077-2307643

רוזה המושבה

רחל אימנו 2, ירושלים
077-2307666